Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Είστε ασφαλιστική εταιρεία;

Η Resolute είναι μια εταιρεία διαχείρισης ζημιών.  Δραστηριοποιείται στον ευρύτερο ασφαλιστικό χώρο, ωστόσο δεν είναι ασφαλιστική εταιρεία, δεν συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια, αλλά διαχειρίζεται τις ζημίες που προκύπτουν στα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια.

Τι είναι μια εταιρεία διαχείρισης ζημιών;

Εταιρεία διαχείρισης ζημιών είναι μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται για λογαριασμό των πελατών της που είναι ασφαλιστικές εταιρείες, τις ζημίες που προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  Μία εταιρεία διαχείρισης ζημιών, όπως στην προκειμένη περίπτωση η Resolute, αναλαμβάνει να διαχειριστεί μια απαίτηση που προκύπτει μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, από τη στιγμή που η απαίτηση αυτή προκύπτει έως την πλήρη επίλυση του θέματος.

Πως θα γνωρίζω πού βρίσκεται η υπόθεσή μου, πώς προχωράει, πότε θα αποζημιωθώ;

Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Resolute ή να βλέπετε την εξέλιξη της υπόθεσής σας στην ιστοσελίδα μας www.resolutegroup.eu, με τους κωδικούς που θα σας δώσουμε εμείς.

Η διαχείριση της υπόθεσής μου από την εταιρεία σας συνεπάγεται κόστος για εμένα;

Βεβαίως και όχι. Εφόσον η ασφαλιστική σας εταιρεία συνεργάζεται με τη Resolute, και εφόσον έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο εν ισχύ απλά επικοινωνείτε μαζί μας και αναγγέλλετε τη ζημία.

Αναλαμβάνετε μόνο εταιρικούς ή και ιδιώτες πελάτες;

Οι υπηρεσίες της Resolute παρέχονται σε εταιρικούς πελάτες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, μέσω των οποίων εξυπηρετούμε τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων πελατών τους.

?>