Τα οφέλη για τους πελάτες μας

Επιλέγοντας να συνεργαστούν με τη Resolute, οι ασφαλιστικές εταιρείες εξασφαλίζουν

Απελευθέρωση παραγωγικών πόρων

Μέσω της ανάθεσης διαχείρισης των ζημιών τους στη Resolute, οι πελάτες μας μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος και απελευθερώνουν πόρους για να τους κατευθύνουν προς την αύξηση της επιχειρησιακής τους απόδοσης, την εξωστρέφεια και, εν τέλει, την ανάπτυξη των εταιρειών τους.

Αύξηση πωλήσεων

Η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα της Resolute στην επίλυση των υποθέσεων εξασφαλίζει την ικανοποίηση των ασφαλισμένων συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των πωλήσεων των εταιρειών που συνεργάζονται μαζί της.

Αποτελεσματικότητα

Στη Resolute επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση των στελεχών και των συνεργατών της, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και την άμεση ικανοποίηση του πελάτη.

Ταχύτητα και αξιοπιστία

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, παρέχουμε στις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε αλλά και στους πελάτες αυτών, την ευχέρεια να παρακολουθούν άμεσα και εύκολα τις υποθέσεις τους μέσα από καινοτόμα, ψηφιοποιημένα εργαλεία, που εγγυώνται γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση.

ΕΝΩ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ

Αποφυγή ταλαιπωρίας και άσκοπων εξόδων

Με τη διαχείριση της υπόθεσής τους από τη Resolute, έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, αποφεύγοντας συγχρόνως τη δυσάρεστη προσωπική εμπλοκή, την απώλεια πολύτιμου χρόνου και εισοδήματος.  

Διαπραγματευτική δυνατότητα

Παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της εξωδικαστικής επίλυσης μιας υπόθεσής τους, διατηρούν τον έλεγχο των κινήσεων και τη διαπραγματευτική τους δυνατότητα, εφόσον τίποτα δεν θα αποφασιστεί χωρίς τη δική τους σύμφωνη γνώμη.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας

Μέσω της τεχνολογίας αιχμής που χρησιμοποιεί η Resolute, έχουν πρόσβαση, άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα στην πορεία της υπόθεσής τους.