ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του φακέλου, η Resolute επικοινωνεί με τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την άμεση, αποτελεσματική και δίκαιη επίλυση του θέματος.

Με την εξωδικαστική επίλυση μιας διαφοράς αποφεύγονται σημαντικά έξοδα, απώλεια χρόνου και εισοδήματος, καθώς και η ψυχική και ηθική ταλαιπωρία μιας δίκης.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης προς επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού, τα ενδιαφερόμενα μέρη διατηρούν τον έλεγχο κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης καθώς και την εμπιστευτικότητα της υπόθεσής τους.
Με γνώση, εξειδίκευση και αμεροληψία οι συνεργάτες της Resolute προσπαθούν και πετυχαίνουν αμοιβαία αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις για όλους.