Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία Ισχύος:

1     Εισαγωγή

Η Resolute δεσμεύεται να προστατεύσει τα δεδομένα σας στο διαδίκτυο και να σας δώσει τον απαραίτητο έλεγχο στην επεξεργασία τους.

Η παρούσα είναι η κύρια πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία διαδικτυακά και εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε. Σκοπός της πολιτικής μας είναι να σας ενημερώσουμε για τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, πώς μπορεί να χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα, αν τα γνωστοποιούμε σε τρίτα μέρη και τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων.

Στόχος μας είναι να χειριζόμαστε υπεύθυνα και με ασφάλεια τα δεδομένα σας και δεσμευόμαστε για δίκαιη επεξεργασία βάσει των σκοπών που σας έχουν γνωστοποιηθεί, διαφάνεια και αμεροληψία. Η συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου θα συμπληρώνεται με πρόσθετες πολιτικές ή δηλώσεις απορρήτου προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες σχέσεις ή συνεργασίες που έχουμε μαζί σας (όπου αυτό είναι χρήσιμο) ώστε να σας παρέχουμε μια πλήρη εικόνα του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών σας δεδομένων.

2     Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε διάφορα είδη δεδομένων για διάφορους σκοπούς ώστε να παρέχουμε καταρχάς και να βελτιώνουμε κατά δεύτερο τις προσφερόμενες Υπηρεσίες μας σε εσάς.

Από τη διαδικτυακή μας σελίδα συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (πλήρες όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, προσωπικό μήνυμα κ.λπ.)
 • Cookies (βλ. Cookies Policy)

3     Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μας;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα με τη σχέση μας μαζί σας. Οι κύριοι σκοποί επεξεργασίας είναι οι εξής:

 • Διαχείριση ζημιών
 • Επικοινωνία μαζί σας
 • Λήψη σχολίων και διαχείριση παραπόνων
 • Διαχείριση, ανάπτυξη και βελτίωση της επιχείρησής μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών

4     Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

4.1      Μεταφορά δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους ορισθέντες σκοπούς επεξεργασίας και δεν μοιράζονται ποτέ με κανέναν εκτός της εταιρείας μας, εκτός εάν χρειάζεται να μεταβιβάσουμε πληροφορίες στο πλαίσιο νομικής υποχρέωσης.

5     Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε και για να συμμορφωθούμε με το ισχύον δίκαιο. Ανάλογα με τη σχέση μας με εσάς, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της σχέσης/ συνεργασίας μας.

6     Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζουμε οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας ώστε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή. Αν, παρά τις προσπάθειές μας, πιστεύετε ότι τα Προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον ασφαλή, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συστήματα προστασίας από ιούς, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων. Έχουμε στη διάθεσή μας διαδικασίες για να διατηρούμε φυσικά ασφαλή όλα τα αρχεία. Εκπαιδεύουμε επίσης τακτικά το προσωπικό μας για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Όταν η Εταιρεία δεσμεύει ή χρησιμοποιεί τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών μας) για να συλλέξει ή να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, ελέγχει αν το τρίτο μέρος χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων.

7     Δεδομένα παιδιών

Η υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς συγκατάθεση των γονέων, θα διαγράψουμε άμεσα τα δεδομένα τους από τα συστήματά μας.

8     Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε τα παρακάτω Δικαιώματα για τα Δεδομένα που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα: Σας δίνεται η δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο του αρχείου των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Σας δίνεται η δυνατότητα να αιτηθείτε να διορθωθούν πληροφορίες που χρήζουν είτε επικαιροποίησης είτε διόρθωσης.
 • Δικαίωμα Διαγραφής (ή «Λήθης»): Σας δίνεται η δυνατότητα να αιτηθείτε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα (όπου αυτό είναι εφικτό).
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία των Δεδομένων σας: Σας δίνεται η δυνατότητα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα Περιορισμού στην Επεξεργασία:  Σας δίνεται το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα για να περιορίσετε την επεξεργασία και να διατηρήσετε μόνο τις αποθηκευμένες πληροφορίες μέχρι να επιλυθεί η βάση του αιτήματός σας.
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα: Σας δίνεται η δυνατότητα να αιτηθείτε την λήψη αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν είτε άμεσα σε εσάς είτε σε οποιοδήποτε οργανισμό επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα Αναίρεσης της Συναίνεσης σας: Σε περίπτωση που μας δώσετε τη συναίνεσή σας για συγκεκριμένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να την αναιρέσετε ανά πάσα στιγμή.

Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει στο τηλέφωνο 210 6716060 ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: complaints@resolutegroup.eu.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε την καταγγελία σας στην Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων υποβάλλοντας την καταγγελία / ερώτησή σας στον ιστότοπό της (http://www.dpa.gr/).

Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.