Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Αξιοποιώντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον ασφαλιστικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο, η Resolute δραστηριοποιείται και στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εταιρικούς πελάτες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στρατηγική Συμβουλευτική

Πολύ συχνά, οι εταιρείες που καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχουν ανάγκη από την υποστήριξη ενός αξιόπιστου, ανεξάρτητου συμβούλου σε θέματα στρατηγικής σημασίας.

περισσοτερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες / ανάλυση αγοράς

Η Resolute αναλαμβάνει να εκπονήσει για λογαριασμό των πελατών της, μελέτες σε εξειδικευμένα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, όπως κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο (cyber risk), κακές πρακτικές και κίνδυνος απάτης, αποτύπωση και αξιολόγηση στελεχιακού δυναμικού κ.α.

περισσοτερα