ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες / ανάλυση αγοράς

Η Resolute αναλαμβάνει να εκπονήσει για λογαριασμό των πελατών της, μελέτες σε εξειδικευμένα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, όπως κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο (cyber risk), κακές πρακτικές και κίνδυνος απάτης, αποτύπωση και αξιολόγηση στελεχιακού δυναμικού κ.α.