Διαχείριση Ζημιών

Η Resolute εξειδικεύεται στη διαχείριση των ζημιών ασφαλιστικών εταιρειών όλων των κλάδων όπως:

Αστική ευθύνη
Περιουσία
Αυτοκίνητο
Μεταφορές
Νομική προστασία
Επανεισπράξεις

Κάθε υπόθεση που ανατίθεται στη Resolute, τυγχάνει μιας συγκεκριμένης, ολοκληρωμένης προσέγγισης και διαχείρισης.  Με στόχο πάντοτε την επιλογή της καλύτερης λύσης, ακολουθείται μια σταθερή, κωδικοποιημένη διαδικασία, τα στάδια της οποίας περιλαμβάνουν τη μελέτη του σχετικού φακέλου, τη συλλογή εγγράφων στοιχείων, την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την προσπάθεια για την επίτευξη της καλύτερης εξώδικης επίλυσης της υπόθεσης αλλά και, εφόσον απαιτηθεί, την παρακολούθηση της δικαστικής διαδικασίας.

Ειδικότερα όσον αφορά την επανείσπραξη απαιτήσεων η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η ανάθεση στη Resolute εξασφαλίζει άμεσα αποτελέσματα, μείωση δεικτών ζημιών και προστασία της σχέσης των ασφαλιστικών εταιρειών με τους πελάτες τους. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη και αξιολόγηση φακέλου

Με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσα από την αποτελεσματική και έγκαιρη διαχείριση των υποθέσεών τους και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η Resolute

περισσοτερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του φακέλου, η Resolute επικοινωνεί με τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την άμεση, αποτελεσματική και δίκαιη επίλυση του θέματος.

περισσοτερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δικαστική διαμεσολάβηση

Εάν μια διαφορά δεν επιλυθεί μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού και εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη το επιθυμούν, η Resolute έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τα μέρη στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μέσω του θεσμού της δικαστικής διαμεσολάβησης.

περισσοτερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δικαστική διεκδίκηση

Αν μια υπόθεση δεν επιλυθεί με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους και ακολουθήσει τη δικαστική οδό, η Resolute παρακολουθεί όλα τα στάδια της διαδικασίας και ενημερώνει ανελλιπώς τους ενδιαφερόμενους σε κάθε φάση και για κάθε εξέλιξη έως την τελική έκβαση.

περισσοτερα