ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δικαστική διεκδίκηση

Αν μια υπόθεση δεν επιλυθεί με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους και ακολουθήσει τη δικαστική οδό, η Resolute παρακολουθεί όλα τα στάδια της διαδικασίας και ενημερώνει ανελλιπώς τους ενδιαφερόμενους σε κάθε φάση και για κάθε εξέλιξη έως την τελική έκβαση.