Σχετικά με τη Resolute

H Resolute ιδρύθηκε το 2018 και ασχολείται με  την ολοκληρωμένη διαχείριση ζημιών. Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει στις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται, καινοτόμες υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης ζημιών και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο μελετών, ερευνών και αναλύσεων.

Τα στελέχη της Resolute διαθέτουν βαθιά γνώση και πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό χώρο.

Η Resolute συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και διαχειρίζεται ήδη το 25% της αγοράς στον κλάδο της Νομικής Προστασίας. Στόχος της είναι να διευρύνει διαρκώς την παρουσία της και να καταστεί η μεγαλύτερη εταιρεία ολοκληρωμένης διαχείρισης ζημιών στην Ελλάδα.

Η επίτευξη του στόχου αυτού για τη Resolute βασίζεται στους εξής καθοριστικούς παράγοντες:

 • Εμπειρία
 • Αξιοπιστία
 • Υψηλή τεχνογνωσία
 • Εξειδίκευση
 • Διαρκής εκπαίδευση και
 • Χρήση Σύγχρονης τεχνολογίας

Στόχος της Resolute είναι να γίνει ένας απαραίτητος, ανεξάρτητος συνεργάτης που θα διασφαλίζει τη βέλτιστη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των θεμάτων που της εμπιστεύονται οι πελάτες της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ RESOLUTE
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Απελευθέρωση παραγωγικών πόρων

Μέσω της ανάθεσης διαχείρισης των ζημιών τους στη Resolute, οι πελάτες μας μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος και απελευθερώνουν πόρους για να τους κατευθύνουν προς την αύξηση της επιχειρησιακής τους απόδοσης, την εξωστρέφεια και, εν τέλει, την ανάπτυξη των εταιρειών τους.

περισσοτερα

Αύξηση πωλήσεων

Η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα της Resolute στην επίλυση των υποθέσεων εξασφαλίζει την ικανοποίηση των ασφαλισμένων συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των πωλήσεων των εταιρειών που συνεργάζονται μαζί της.

περισσοτερα

Αποτελεσματικότητα

Στη Resolute επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση των στελεχών και των συνεργατών της, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και την άμεση ικανοποίηση του πελάτη.

περισσοτερα

Αποφυγή ταλαιπωρίας και άσκοπων εξόδων

Με τη διαχείριση της υπόθεσής τους από τη Resolute, έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, αποφεύγοντας συγχρόνως τη δυσάρεστη προσωπική εμπλοκή, την απώλεια πολύτιμου χρόνου και εισοδήματος.

 

περισσοτερα

Διαπραγματευτική δυνατότητα

Παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της εξωδικαστικής επίλυσης μιας υπόθεσής τους, διατηρούν τον έλεγχο των κινήσεων και τη διαπραγματευτική τους δυνατότητα, εφόσον τίποτα δεν θα αποφασιστεί χωρίς τη δική τους σύμφωνη γνώμη.

περισσοτερα

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας

Μέσω της τεχνολογίας αιχμής που χρησιμοποιεί η Resolute, έχουν πρόσβαση, άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα στην πορεία της υπόθεσής τους.

περισσοτερα

Ταχύτητα και αξιοπιστία

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, παρέχουμε στις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε αλλά και στους πελάτες αυτών, την ευχέρεια να παρακολουθούν άμεσα και εύκολα τις υποθέσεις τους μέσα από καινοτόμα, ψηφιοποιημένα εργαλεία, που εγγυώνται γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση.

περισσοτερα
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μελέτη και αξιολόγηση φακέλου
Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
Δικαστική διαμεσολάβηση
Δικαστική διεκδίκηση
Στρατηγική Συμβουλευτική
Μελέτες / ανάλυση αγοράς

Με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσα από την αποτελεσματική και έγκαιρη διαχείριση των υποθέσεών τους και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η Resolute

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του φακέλου, η Resolute επικοινωνεί με τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την άμεση, αποτελεσματική και δίκαιη επίλυση του θέματος.

Εάν μια διαφορά δεν επιλυθεί μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού και εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη το επιθυμούν, η Resolute έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τα μέρη στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μέσω του θεσμού της δικαστικής διαμεσολάβησης.

Αν μια υπόθεση δεν επιλυθεί με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους και ακολουθήσει τη δικαστική οδό, η Resolute παρακολουθεί όλα τα στάδια της διαδικασίας και ενημερώνει ανελλιπώς τους ενδιαφερόμενους σε κάθε φάση και για κάθε εξέλιξη έως την τελική έκβαση.

Πολύ συχνά, οι εταιρείες που καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχουν ανάγκη από την υποστήριξη ενός αξιόπιστου, ανεξάρτητου συμβούλου σε θέματα στρατηγικής σημασίας.

Η Resolute αναλαμβάνει να εκπονήσει για λογαριασμό των πελατών της, μελέτες σε εξειδικευμένα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, όπως κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο (cyber risk), κακές πρακτικές και κίνδυνος απάτης, αποτύπωση και αξιολόγηση στελεχιακού δυναμικού κ.α.

ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ RESOLUTE

 • Βαθιά γνώση της ασφαλιστικής αγοράς και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου
 • Εμπειρία και εξειδίκευση στο χειρισμό και την επίλυση υποθέσεων υψηλών απαιτήσεων
 • Ανεξαρτησία και αμεροληψία
 • Πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών
 • Αυτόματη και διαρκής πρόσβαση των πελατών στην ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ