ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δικαστική διαμεσολάβηση

Εάν μια διαφορά δεν επιλυθεί μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού και εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη το επιθυμούν, η Resolute έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τα μέρη στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μέσω του θεσμού της δικαστικής διαμεσολάβησης.
Οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές της Resolute προσεγγίζουν κάθε υπόθεση σφαιρικά, με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα, με στόχο να αποφορτίσουν την ένταση και να δώσουν στα εμπλεκόμενα μέρη τη δυνατότητα να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία.