Ξεκινά συνεργασία με την Resolute η Interamerican

04/04/2019

Η Νάντια Σταυρογιάννη, διευθύνουσα σύμβουλος της Resolute με τον Γιάννη Καντώρο, διευθύνοντα σύμβουλο της INTERAMERICAN

Την έναρξη συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των αποζημιώσεων, σχετικά με την παροχή καλύψεων νομικής προστασίας, ανακοινώνουν η INTERAMERICAN και η νέα, εξειδικευμένη στη διαχείριση ζημιών και αποζημιώσεων για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρεία Resolute. Η συμφωνία συνεργασίας βασίζεται στην πελατοκεντρική αντίληψη των δύο εταιρειών για μια αποτελεσματική διαμεσολάβηση στη διαδικασία διαχείρισης της ζημιάς – από την αναγγελία και το άνοιγμα φακέλου μέχρι τον διακανονισμό της και την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, σε περίπτωση που προκύψει διαφορά. Κοινό στόχο αποτελεί η δημιουργία αξίας από τη συνεργασία για όλα τα μέρη, με πραγματικό όφελος για τον ασφαλισμένο.

Το πλαίσιο της συνεργασίας INTERAMERICAN και Resolute ορίζεται από το κοινό ενδιαφέρον για τις ενδεικνυόμενες πρακτικές σύγχρονης διαχείρισης, ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική έκβαση της αποζημίωσης με εξοικονόμηση χρόνου και κόστους και να μην επιβαρύνεται περαιτέρω το ασφάλιστρο. Η συνεργασία θα βασιστεί στην αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης και την ψηφιακή τεχνολογία των υποδομών για την παρακολούθηση και παραμετρική διαχείριση της ζημιάς, που χαρακτηρίζει τις δύο εταιρείες και επιτρέπει την αυτοματοποιημένη, ανεμπόδιστη και ασφαλή ανταλλαγή και χρήση πληροφοριών.

Επισημαίνεται ότι το ενδεχόμενο υπηρεσιών της Resolute προς τον πελάτη σε περίπτωση που δεν επιλυθεί εξωδίκως η διαφορά του με την ασφαλιστική εταιρεία και αυτός προχωρήσει σε δικαστική διαμεσολάβηση (mediation), δεν περιλαμβάνεται στην κάλυψη νομικής προστασίας που παρέχεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αφορά σε ανεξάρτητη επιλογή συνεργασίας του πελάτη με τη Resolute. Οι υπηρεσίες της Resolute αφορούν και στην παρακολούθηση της εξέλιξης της δικαστικής πορείας της υπόθεσης σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους και στην ενημέρωση του πελάτη, μέχρι το οριστικό κλείσιμο του φακέλου.

Αναφερόμενος στη συνεργασία ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN, δήλωσε: «Η συνεχής βελτίωση της σχέσης μας με τον πελάτη περνά μέσα από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του προς την εταιρεία και την ικανοποίησή του. Γι’ αυτό τον λόγο, επιλέξαμε να συνεργαστούμε στη νομική διαχείριση των ζημιών με μια εταιρεία που χαρακτηρίζεται από σύγχρονη οργάνωση και μπορεί να υποστηρίξει το καλύτερο αποτέλεσμα, για κάθε πλευρά».

Εκ μέρους της Resolute η Νάντια Σταυρογιάννη, διευθύνουσα σύμβουλος, υπογράμμισε: «Έχουμε τη φιλοδοξία, ως νέα εταιρεία, να δώσουμε στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά μια προωθημένη πρόταση ολοκληρωμένων υπηρεσιών με υψηλό know how, από τις οποίες θα μπορούν να επωφεληθούν εταιρείες που στοχεύουν στη μείωση του κόστους διαχείρισης ζημιών και έχουν πελατοκεντρική φιλοσοφία, όπως η INTERAMERICAN».