Συνεργασία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής με RESOLUTE

04/03/2019

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική αναπτύσσει τις δραστηριότητές της και μεριμνά για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, μέσα από στρατηγικές συμμαχίες και γόνιμες συνεργασίες, που αναβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που επιστρέφουν στους ασφαλισμένους της.

Με κεντρικό άξονα όλα τα παραπάνω, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική συνεργάζεται πλέον με την Εταιρία Resolute η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ζημιών Νομικής Προστασίας για όλα τα προϊόντα –πλην αυτοκινήτου- που θα δημιουργηθούν με τη συνεργασία των δύο εταιρειών.

Η ολοκληρωτική διαχείριση ζημιών, είναι μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη στο εξωτερικό, γεγονός που μπορεί να καταστήσει αυτό το εγχείρημα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και στην Ελλάδα, μιας και η Resolute έχει το απαραίτητο know-how για την καθιέρωσή του.

«Οι καιροί απαιτούν από όλους και ειδικά από τον επιχειρηματικό κόσμο, ωριμότητα και ενσυναίσθηση. Για εμάς στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου που λαμβάνει υπόψη του την κοινωνία και επιστρέφει αξία σε αυτήν, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας, είναι ένας δρόμος που χαράξαμε πριν από 40 χρόνια και αυτόν βαδίζουμε ακόμη, επιχειρώντας με σύνεση και συνέπεια», δήλωσε σχετικά ο Δημήτρης Ζορμπάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

«Η  διαχείριση ζημιών από ανεξάρτητο πάροχο διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών των αποζημιώσεων με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και τη διατήρηση  του λειτουργικού κόστους σε ελεγχόμενα επίπεδα, χαρακτηριστικά που με την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία της η Resolute εγγυάται για τους ασφαλισμένους της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής», δήλωσε σχετικά η Νάντια Σταυρογιάννη Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Resolute A.E.