Συνεργασία Eurolife με εταιρεία Resolute

02/08/2019

Πληροφορίες του nextdeal.gr αναφέρουν ότι η Eurolife ανέθεσε, με έναρξη την 1/8/2019, στην εταιρεία Resolute Α.Ε. τη διαχείριση των ζημιών του κλάδου Νομικής Προστασίας στους κλάδους Αυτοκινήτων και Κατοικίας.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω νέας συνεργασίας, όπως ενημερώνει η εταιρεία, οι ασφαλισμένοι της Eurolife για την εξυπηρέτησή τους που αφορά σε ζημιές του κλάδου Νομικής Προστασίας που θα συμβούν από την 1/8/2019 και μετά, πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία Resolute Α.Ε.